4 loại thuế, lệ phí phải nộp khi giao dịch bất động sản

Khi giao dịch bất động sản, bên cạnh chi phí về giá bán căn nhà, còn có 1 số khoản chi phí phát sinh khi làm thủ tục sang tên tại cơ quan nhà nước. Những khoản phí này có thể do bên bán, bên mua hoặc cả hai bên chịu trách nhiệm thanh toán tùy vào thỏa thuận của hai bên trong qúa trình thương lượng.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại chi phí lớn nhất phát sinh khi giao dịch mua bán bất động sản.

Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế mà người bán phải nộp cho phần thu nhập tăng thêm từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở (hay thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản) cho người bán.

Giá trị bất động sản tương đối lớn nên phần thuế thu nhập phát sinh cũng tương đối lớn.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

Lệ phí trước bạ

Đây là lệ phí trước bạ là khoản lệ phí phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định của pháp luật, lệ phí trước bạ nhà, đất là 0,5% tính trên bảng giá đất của UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành theo quy định của Luật đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

Lệ phí địa chính

Lệ phí địa chính là khoản thu vào từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

Mức thu: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng khu vực, địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định những mức thu cho phù hợp. Cục thể là:

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, quy định như sau: 

  • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mức tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 50.000 đồng/giấy đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.
  • Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần
  • Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.

Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: 

  • Tối đa không quá 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh.

Phí công chứng

Phí công chứng được tính trên giá trị quyền sử dụng đất hoặc tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất. Phí công chứng thường giao động từ 40.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Nguồn: Homehub.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*